header image
 

Welcome to Chua Viet Nam!  

Kính mời Phật tử đồng hương về chùa Việt Nam tham dự đại lễ Vu Lan năm 2016 theo chương trình như sau.

Đây là dịp chúng ta thể hiện sự tri ơn và đền ơn hai đấng sanh thành.

Đây là hành động cụ thể báo đáp công ơn cha mẹ.

Chùa Việt Nam Kính mời.

Kính mời quý vị thưởng thức một vài hình ảnh Đại Lễ Phật Đản, Phật lịch 2560, dương lịch 2016, tại chùa Việt Nam. Mời quý vị bấm vào đây:

Đại lễ Phật Đản 2016

Chùa Việt nam kính mời bà con Phật tử đồng hương

về chùa tham dự đại lễ Kỷ niệm

ngày đức Phật Bổn Sư ra đời với chương trình như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là cơ hội để chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với đức Thế Tôn

và là dịp để chúng ta nhắc nhở và khích lệ bản thân thực hành theo lời dạy của Ngài.

Kính mời quý vị tham dự Đại lễ Phật Đản Chung, lần đầu tiên tổ chức tại tiểu bang Massachusetts.

Chủ Nhật ngày 8 tháng 5 năm 2016

Tại Hội trường Melsore, 590 Main street, Melrose, MA 01276.

Vào ngày này chùa Việt Nam sẽ đóng cửa không sinh hoạt để toàn bộ Phật tử và gia đình Phật tử Liên Hoa tham dự Đại lễ.

Nay chùa Việt Nam kính thông báo và kính mời.

Quý vị click vào link dưới đây để xem thông tin cụ thể.

thu moi phat dan chung 2016