header image

Liên Hệ

Chùa Việt Nam
Vietnamese Buddhist Association
68 Bradeen street,
Roslindale, MA 02131
Phone: 617- 390- 5624
Mọi chi tiết xin liên lạc với Chùa Việt Nam qua số điện thoại và địa chỉ trên. Nếu chúng tôi chưa kịp bắt máy thì quý vị hãy để lại tin nhắn.

Chúng tôi trân trọng lắng nghe tất cả những ý kiến đóng góp của quý vị.

Quý vị có thể liên lạc với vị thầy đang ở tại chùa, thầy Thích Chánh Trí, qua email: hacquyen82@yahoo.com

Chân thành cảm ơn quý vị đã ghé thăm.