GĐPT Liên Hoa

Ðào luyện thanh thiếu, đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.

 • Sun
  07
  Apr
  2013
  Chùa Việt Nam

  Lớp Giáo Lý do Thầy Thích Chánh Trí hướng dẩn
  Mời các anh chị Huynh Trưởng và Nghành Thanh đến tham dự đông đủ.

All Events