GĐPT Liên Hoa

Nghành Oanh Vũ

Chương trình tu học tháng 4, 2013

March 26, 2013
Ban Huynh Trưởng

Chương Trình Tu Học của các Đoàn Trong tháng 4, 2013 Oanh Vũ: • Học thuộc lòng 3 điều luật …Read the Rest

Ngành Oanh: Bậc Tung Bay

March 23, 2013
Bậc Tung Bay

Bậc Tung Bay I. Phật Pháp: 1. Ý nghĩa ăn chay 2. Ý nghĩa làm việc thiện 3. Cách thức …Read the Rest

Ngành Oanh: Bậc Chân Cứng

March 23, 2013
Bậc Chân Cứng

Bậc Chân Cứng I. Phật Pháp: 1. Tập đánh chuông mỏ 2. Ý nghiã áo màu lam 3. Ý nghĩa …Read the Rest

Ngành Oanh: Bậc Cánh Mềm

March 23, 2013
Bậc Cánh Mềm

Bậc Cánh Mềm I. Phật Pháp: 1. Sự tích Đức Phật Thích Ca từ xuất gia đến nhập diệt 2. …Read the Rest

Ngành Oanh: Bậc Mở Mắt

March 23, 2013
Bậc Mở Mắt

Bậc Mở Mắt I. Phật Pháp: 1. Ý nghĩa vào Đoàn 2. Châm ngôn của Đoàn 3. Luật của Đoàn …Read the Rest