header image

LỊCH SINH HOẠT CHÙA VIỆT SINH NĂM 2017

 

 

 

 

Tháng 1 năm 2017

CHỦ NHẬT 8/1 (11/12 A.L)                         Kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo
Thứ Bảy 21/1 (24/12 A.L)                             Ngày Niệm Phật, tiệc Tất niên
CHỦ NHẬT 22/1 (25/12 A.L)                       Cúng cơm chư hương linh cuối năm
Thứ Sáu 27/1 (30/12 A.L)                             Đón Giao Thừa
Thứ Bảy 28/1 (1/1 A.L)                                 Mồng Một Tết, Vía Đức Phật Di Lặc
CHỦ NHẬT 29/1 (2/1 A.L)                           Ngày Mồng Hai Tết
Thứ Hai 30/1 (3/1 A.L)                                 Ngày Mồng Ba Tết
Tháng 2 năm 2017
CHỦ NHẬT 12/2 (16/1 A.L)                         Rằm Thượng Nguyên
Thứ Bảy 18/2 (22/1 A.L)                               Ngày Niệm Phật
Tháng 3 năm 2017
CHỦ NHẬT 5/3 (8/2 A.L)                            Kỷ niệm Phật Thích Ca Xuất Gia
CHỦ NHẬT 12/3 (15/2 A.L)                         Kỷ niệm Phật Thích Ca Nhập Diệt
Thứ Bảy 18/3 (21/2 A.L)                               Ngày Niệm Phật
Tháng 4 năm 2017
Thứ Bảy 15/4 (19/3 A.L)                               Ngày Niệm Phật
CHỦ NHẬT 30/4 (5/4 A.L)                           Cầu nguyện Quê Hương & Đạo Pháp
Tháng 5 năm 2017

Thứ Bảy 6/5/(11/4 A.L)                                 Dọn dẹp vệ sinh hàng xóm (Boston Shine)

CHỦ NHẬT 7/5 (12/4 A.L)                           Đại lễ Phật Đản (VESAK)
CHỦ NHẬT 14/5 (19/4 A.L)                         Phật đản Chung

Thứ Bảy 20/5 (25/4 A.L)                               Ngày Niệm Phật
Tháng 6 năm 2017
Thứ Bảy 17/6 (23/5 A.L)                               Ngày Niệm Phật
Tháng 7 năm 2017
Thứ Bảy 15/7 (23/6 A.L)                               Ngày Niệm Phật
Tháng 8 năm 2017
Thứ Bảy 19/8 (28/6 A.L)                               Ngày Niệm Phật
Tháng 9 năm 2017
Thứ Bảy 2/9 (12/7 A.L)                                 Ngày Niệm Phật
CHỦ NHẬT 3/9 (13/7 A.L)                           Đại lễ Vu Lan (ULAMBANA)
Tháng 10 năm 2017
Thứ Bảy 21/10 (2/9 A.L)                               Ngày Niệm Phật
Tháng 11 năm 2017
CHỦ NHẬT 5/11 (17/9 A.L)                         Pháp Hội Quán Âm

Thứ Bảy 18/11 (1/10 A.L)                             Ngày Niệm Phật
Tháng 12 năm 2017
CHỦ NHẬT 3/12 (16/10 A.L)                       Rằm Hạ Nguyên
Thứ Bảy 30/12 (13/11 A.L)                           Ngày Niệm Phật

CHỦ NHẬT 31/12 (14/11 A.L)                     Pháp hội Di Đà và Hiệp Kỵ Hương Linh