Hình ảnh Đại lễ Vu Lan 2017

Kính mời bà con bấm vào link sau đây để xem ảnh Vu Lan chùa Việt nam năm 2017.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005417115692

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.