header image

All posts in April, 2017

Kính mời bà con Đồng Hương và Phật tử tham dự Đại Lễ Phật Đản năm 2017 tại chùa Việt Nam.

Vào ngày thứ 7, 6 tháng 5 năm 2017 sẽ có buổi dọn dẹp hàng xóm lúc 10 giờ sáng

và lúc 3;30 chiều có cúng thí thực cô hồn.

Kính mời bà con khuyến khích con em của mình về chùa tham dự.