Hình ảnh đón Xuân Đinh Dậu

Kính mời quý vị bấm vào đây để xem những hình ảnh vui Xuân của chùa Việt Nam Boston.

Chân thành nhiếp ảnh gia, anh Minh.

Hình Tết Đinh Dậu 2017

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.