header image

All posts in October, 2016

THƯ MỜI

V/V AN VỊ TÔN TƯỢNG HOÀN NGUYỆN QUÁN ÂM LỄ ĐÀI

 Nguyện thứ sáu thường hành bình đẳng                 

Lòng từ bi thương xót chúng sanh

Hỷ xả tất cả lỗi lầm

Không còn phân biệt sơ thân mọi loài.

 

Trong tinh thần thực hành theo đức hạnh của Bồ tát Quán Thế Âm, mà nguyện thứ sáu trên đây là một ví dụ, Phật tử chùa Việt Nam đã phát tâm cung thỉnh tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và xây dựng Quán Âm Lễ Đài để làm nơi chiêm ngưỡng lễ bái. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của bà con đồng hương và Phật tử gần xa, sau một thời gian nỗ lực thi công, công trình đến nay đã hoàn thành viên mãn.

Nay chúng tôi kính mời quý vị dành chút thời gian quý báu, quang lâm chùa Việt Nam tham dự đại lễ Hoàn Nguyện và An vị tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôn tượng cao 3 mét, nặng 3 tấn, bằng chất liệu đá trắng được chạm khắc tuyệt đẹp. Quán Âm Lễ Đài được trang trí với đèn đá và lư hương bằng đá granit rất trang nghiêm sạch sẽ.

Thời gian: Đại lễ sẽ bắt đầu lúc 11 giờ ngày Chủ Nhật 23 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Tại chùa Việt Nam, 68 Bradeen street, Roslindale Ma 02131

Dưới sự tham dự của nhiều chư đức Tăng Ni trong biểu bang Massachusetts.

Đại lễ cũng là dịp để chùa Việt Nam tỏ lòng tri ơn đến những đại thí chủ, những người thợ thi công và tất cả những ai trực tiếp cũng như gián tiếp góp công góp của để công trình được hoàn thành viên mãn.

Thay mặt Chùa Việt Nam, chúng tôi trân trọng kính mời.

Trụ trì, tỳ kheo Thích Chánh Trí