Thư mời đại lễ Vu Lan 2016

Kính mời Phật tử đồng hương về chùa Việt Nam tham dự đại lễ Vu Lan năm 2016 theo chương trình như sau.

Đây là dịp chúng ta thể hiện sự tri ơn và đền ơn hai đấng sanh thành.

Đây là hành động cụ thể báo đáp công ơn cha mẹ.

Chùa Việt Nam Kính mời.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.