header image

All posts in June, 2016

Kính mời quý vị thưởng thức một vài hình ảnh Đại Lễ Phật Đản, Phật lịch 2560, dương lịch 2016, tại chùa Việt Nam. Mời quý vị bấm vào đây:

Đại lễ Phật Đản 2016