header image

All posts in May, 2016

Chùa Việt nam kính mời bà con Phật tử đồng hương

về chùa tham dự đại lễ Kỷ niệm

ngày đức Phật Bổn Sư ra đời với chương trình như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là cơ hội để chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với đức Thế Tôn

và là dịp để chúng ta nhắc nhở và khích lệ bản thân thực hành theo lời dạy của Ngài.