Thư mời Phật Đản Chung

Kính mời quý vị tham dự Đại lễ Phật Đản Chung, lần đầu tiên tổ chức tại tiểu bang Massachusetts.

Chủ Nhật ngày 8 tháng 5 năm 2016

Tại Hội trường Melsore, 590 Main street, Melrose, MA 01276.

Vào ngày này chùa Việt Nam sẽ đóng cửa không sinh hoạt để toàn bộ Phật tử và gia đình Phật tử Liên Hoa tham dự Đại lễ.

Nay chùa Việt Nam kính thông báo và kính mời.

Quý vị click vào link dưới đây để xem thông tin cụ thể.

thu moi phat dan chung 2016

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.