Giới thứ hai: Không trộm cắp

Giới thứ hai: không trộm cắp

Khởi động: khoảng cách giàu nghèo, vấn nạn trộm cướp, ai đã từng bị trộm, mất đồ, giật đồ, bị người lừa? Có bao giờ mình nghĩ mình trộm cắp thời gian của người khác không? In ấn giấy tờ cá nhân mà dùng giấy mực công ty có mắc tội trộm cắp không?

 1. Định nghĩa: không lấy đồ thuộc về người khác (gần thì cha mẹ anh em bà con bạn bè, xa thì hàng xóm, người không quen biết), vật sở hữu của người khác mà họ không cho, không phải của mình, gồm ăn cắp, trộm, cướp, tham nhũng, hối lộ, chôm chỉa, lừa đảo tài sản, chiếm đoạt, lường gạt.
 2. Đối tượng trộm cắp: vật của người, vật của loài vật, vật của riêng, vật chung, vật của người sống, vật của người chết.

Cụ thể là của cải, tài sản nhỏ như cây kim ngọn cỏ, lớn như vàng bạc kim cương hột xoàng, nhà cửa xe cộ đất đai.

Những gì là vật dễ bị trộm cướp nhất tại hoa kỳ: xe, tiền, đồ trang sức, đồ điện tử.

Những thứ vô hình như thời gian, không khí, công sức có bị ăn cắp không? Có bị mất trộm không?

 1. Ba cách trộm: tự mình lấy, thấy người lấy vui mừng và sai người khác lấy.
 2. Tại sao Phật khuyên chúng ta không nên trộm cướp? Tôn trọng tài sản của người khác, hưởng thụ theo khả năng của mình, tránh nhân quả xấu: nghèo khó và sinh vào thời kỳ nghèo đói.
 3. Lý do không trộm cắp: ai cũng khó nhọc mới làm ra tài sản, ai cũng quý những vật sở hữu do mình tạo ra, thay đổi số phận, không tạo thêm bất an cho người khác.
 4. Quả báo của sự trộm cắp: nghèo khổ, cuộc sống không đầy đủ ăn mặc, không gặp được những cơ hội thuận lợi để phát triển.
 5. Những hệ lụy kéo theo với sự nghèo khổ: thiếu thốn giáo dục, y tế, dễ sa vào tệ nạn xã hội.
 6. Thay vì trộm cắp thì bố thí chia sẻ, thời gian, công sức, tài sản. Tài thí (nội tài, ngoại tài), vô úy thí, pháp thí.
 7. Kinh thủy sám: Trong kinh nói: “Vật của người khác thì người đó giữ. Dầu một lá rau, cọng cỏ mà họ không cho cũng không được lấy, huống chi trộm cướp”. Nhưng vì chúng sinh chỉ thấy lợi trước mắt nên lấy một cách trái đạo, đến nỗi sau này phải chịu tai ương. Bởi vậy kinh nói: “Tội trộm cướp làm chúng sinh bị đoạ vào địa ngục, ngã quỉ, chịu khổ vô cùng”. Nếu đầu thai trong đường súc sinh, phải chịu làm thân trâu ngựa, la, lừa, lạc đàv.v…đem thân máu thịt của mình trả nợ kiếp trước cho người. Nếu được làm người, phải chịu làm thân tôi mọi kẻ khác, áo không đủ che thân, cơm ăn không đủ bữa, bần cùng khốn khổ, lẽ sống của con người hầu như không con gì nữa. Sự trộm cướp đã có khổ báo như thế, ngày nay chúng con trí thành cầu xin sám hối.
  Lại từ vô thỉ đến nay, chúng con hoặc trộm tiền tài, bảo vật kẻ khác, hoặc cầm dao cưỡng đoạt hoặc tự mình xông đến bức người lấy của, hoặc ỷ quyền nương vào thế lực, dùng kim to kẹp lớn ép chế oan người lương thiện, hoặc thâu tiền đút lót của bọn gian, đánh thẳng người ngay buộc cho là tà vậy, vì những nguyên nhân ấy khiến họ xa vào lưới pháp luật, hoặc ăn tiền của kẻ dưới khiến họ dung túng làm bậy, hoặc lấy của công làm lợi riêng, lấy của riêng vào việc công, làm tổn hại người kia đem lợi cho người này, làm tổn hại người này đem lợi cho người kia, lấy bớt của kẻ khác làm lợi cho mình, miệng hay nói bố thí mà tâm thì bỏn sẻn, ăn cắp thuế ruộng, thuế chợ, trốn thuế đò ải, bớt của công để dùng vào việc riêng, dấu sưu dịch để sai làm việc mình. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối.
  Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc chỗ bạn bè qua lại sư Tăng đồng học hay cha mẹ anh em, bà con quyến thuộc cùng ở chung nhau, mà trăm món cần dùng lừa dối gạt gẫm nhau, hoặc đối xóm riềng gần gũi dời rào, xê tường, xâm lấn đất nhà người khác, đổi mốc thay nêu, cướp giựt tiền của, bao chiếm ruộng vườn, mượn tiếng việc công để làm lợi riêng, sang đạt hàng quán rẫy bái của người. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối.
  Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc đánh phá thành ấp, đốt làng phá dậu (hàng rào) buôn bán lương dân, dụ dỗ tôi tớ của người, hoặc áp chế oan những kẻ vô tội, hoặc bị đâm chém máu rơi thịt nát, thân bị đày ải, gia sản tan nát, cốt nhục chia lìa, mỗi người một cõi, sống chết cách tuyệt. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay đều xin sám hối.
  Lại từ vô thỉ đến nay, buôn bán hàng hoá, lập quán đổi trác đồ vật, dùng cân non, đấu nhỏ, giảm bớt thước tấc, xén lấn phân thù[37] lường gạt từng li, đem của xấu đổi lấy của tốt, đem thứ ngắn đổi thứ dài, giả dối trăm chiều để mong cầu chút lợi. Những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin sám hối.
  Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc khoét vách đào tường, chặn đường cướp đoạt, hoặc trốn nợ, xén bớt tài lợi, hoặc phụ tình trái hẹn, ngoài mặt lừa dối, trong lòng mưu toan, hoặc cướp giựt trái đạo, đồ vật của quỉ thần,cầm thú, chúng sinh, hoặc mượn cớ coi quẻ coi tướng để gạt lấy tài sản của người, như thế cho đến đem lợi cầu lợi, cầu cách vô đạo, càu cách tham lam, không biết chán, không biết đủ. Những tội lỗi như thế vô lượng vô biên, không thể nói hết, ngày nay chúng con chí thành, hướng về mười phương Chư phật, Tôn Pháp, Thánh chúng, đều xin sám hối.

 

 

 

 

 

 

 

 • Trộm nhìn, trộm ngửi, trộm ăn, trộm nghe, trộm cắp, trộm nghĩ: sáu căn phạm giới thứ hai.
 • Ba điều nguyện trong bản văn thường đọc
 • Nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Không những tư hữu mà công hữu cũng không. Ví dụ lấy của công ty khác đem về công ty mình sử dụng.
 • Tôn trọng quyền tư hữu của người khác. Tôn trọng những vật sở hữu của con cháu mình, nhiều khi những vật sở hữu đó mình không thích. Có khi nào mình lấy vật sở hữu của con cháu mình vất đi mà không cho chúng biết hay không?
 • Ngăn ngừa không cho người khác làm giàu và tích trử một cách bất lương trên sự khổ đau của con người và muôn loài. Bằng cách nào: tố cáo, khuyên răn hay gọi 911.
 • Từng bị trộm cướp chưa? Nếu có mình đã phản ứng như thế nào? Bị trộm ví và sau đó dời nhà.
 • Làm gì khi thấy người khác trộm cắp đồ của người khác, của cá nhân, của tập thể? Tuyệt đối không sân si, nóng giận, khinh thường, ghét bỏ người ấy. Nên tìm hiểu kỹ càng trước khi có báo cáo.
 • Suy nghĩ và làm gì khi bị trộm cướp của mình, của tập thể? Nghĩ vì sao họ trộm, vì họ thiếu hay vì họ tham? Đừng tiếc của mà nổi sân si, tức giận, nói lời thô lỗ với họ. Chiêm nghiệm lời cảnh tỉnh của Phật: không có gì là của ta. Của đi người còn hơn là người đi của còn.
 • Một số suy nghĩ về giới thứ không trộm cắp
 • Chùa bị trộm vặt: đủa muỗng, giấy vệ sinh, chén bát. Nên làm gì?
 • Trộm của người giàu rồi san sẻ cho người nghèo có phạm giới này không? Có bị nhân quả không?
 • Khi nói nói giới trộm cắp, ta nói đến trộm của ai, trộm cái gì, nhiều hay ít, lâu hay mau. Đó là những yếu tố tạo nên sự nặng nhẹ của quả báo.
 • Bóc lột sức lao động của người khác, của con cái, của nhân viên, của người làm thuê cho mình có phải là trộm cắp không?
 • Chiêm nghiệm câu “bần cùng sinh đạo tặc”: vì nghèo, vì thiếu, vì cùng đường người ta mới trộm cướp. Nghĩ thế để cảm thông, bớt tiếc khi bị mất mác.
 • Một thực tế rằng, thiếu thì xin họ sẽ cho, thậm chí cho nhiều hơn, còn hơn là vì thiếu mà trộm cắp.
 • Thực sự có cái gì thực sự là của ta không? Ngay cả những vật chất do công sức mình làm ra, mình bảo quản, mình sửa chữa, mình yêu thương cũng không phải sở hữu của ta.

 

Kết luận

 • Câu chuyện thiền sư với tên trộm: Khi thiền sư Ryokan trở về, bắt gặp tên trộm, ông nghĩ “có lẽ anh ấy đã đi một quãng đường dài để thăm mình”. Thiền sư nói với tên trộm “anh không nên về không như thế, hãy nhận áo quần của tôi làm quà tặng”. Tên trộm sửng sốt, nhận áo quần và lẩn đi. Sau đó, thiền sư Ryokan ngồi ngắm trăng và nghĩ thầm “ước gì mình có thể cho anh ta mặt trăng đẹp đẽ này”.
 • Châm ngôn “không có cái gì của ta, sở hữu của ta” sẽ giúp ta dễ dàng thực tập giới này, mất của không tiếc, dễ thực hành bố thí san sẻ.
 • Vật chất là của ngoài thân, quý nhưng không bằng vật trong thân. Vật trong thân là tình thương, cảm thông sự thiếu thốn của người khác, là bố thí, rộng rãi tấm lòng.
 • Tâm niệm rằng đừng vì sự mất còn của vật sở hữu bên ngoài mà làm tổn thương gia tài đạo đức bên trong: tình thương, cảm thông, hiểu biết, ái ngữ, nhẫn nại.
 • Với ý thức muốn vượt khỏi nghèo nàn khốn khổ và ý thức tôn trọng quyền tư hữu của người khác, chúng ta nguyện thực hành giới không trộm cắp.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.