header image

All posts in December, 2015

THƯ MỜI

Chùa Việt Nam trân trọng kính mời Quý Phật tử, đặc biệt các gia chủ có thân bằng quyến thuộc quá cố đang thờ tự tại chùa, và Quý Đồng hương dành thời gian về chùa Việt Nam tham dự đại lễ

 VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Và HIỆP KỴ CHƯ HƯƠNG LINH THỜ TẠI CHÙA

 Đại lễ được chùa Việt Nam tổ chức vào lúc 11 giờ ngày Chủ Nhật 20 tháng 12 năm 2015 (nhằm ngày 10 tháng 11 năm Ất Mùi )

Đại lễ được chứng minh và tham dự của chư Tôn Đức:

 Hòa thượng THÍCH MINH ĐỨC

Trụ trì chùa Phước Long, Ansonia, Connecticut

Đại đức THÍCH CHƠN THIỆN

Tăng chúng chùa Tam Bảo, Baton Rouge, Louisiana

Đại đức THÍCH CHÁNH TRÍ

Trù trì Chùa Việt Nam – Boston, Massachusetts

        

Cùng Chương trình như sau:

 

 • 10’30: Phật tử vân tập
 • 11’00: Cung thỉnh chư Tăng Ni quang lâm chánh điện
 • Nhập từ bi quán nhân ngày lễ vía đức Phật A Di Đà
 • Trầm hương đốt, niệm hương
  • Tụng kệ khai kinh
  • Dâng sớ cầu siêu chư hương linh
  • Tụng sám A Di Đà
  • Bát nhã tâm kinh, chú vãng sanh
  • Hồi hướng, tam tự quy
  • Bài hát
 • 12’00: Pháp thoại của Hòa Thượng chứng minh

Áp dụng kinh Di Đà vào cuộc sống hằng ngày

 • Bài hát
 • 1’00: Cúng cơm chư hương linh
 • 1’30: Thọ trai
  • 2’30” Hoàn mãn

 

Chùa Việt Nam trân trọng kính mời