header image

All posts in December, 2014

Chùa Việt Nam trân trọng kính mời Quý Đạo hữu và đồng hương đến tham dự

LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

VÀ HIỆP KỴ CHƯ HƯƠNG LINH THỜ TẠI CHÙA

được CHÙA VIỆT NAM – ROSLINDALE

tổ chức lúc 11 giờ ngày Chủ Nhật 28 tháng 12 năm 2014

( nhằm ngày 7 tháng 11 năm Giáp Ngọ) 

Chương trình như sau

11 giờ 00         Chuông trống Bát Nhã  

                        Phút nhập Từ Bi Quán

                         Niệm hương – Đồng ca Trầm hương đốt

                         Dâng sớ cầu siêu

                         Tụng kinh A Di Đà

                       Tự Quy – Hồi hướng

                        Pháp thoại

                        Cúng cơm chư hương linh

 1:00 giờ 00     Thọ trai

2:00 giờ 00     Hoàn mãn

 

Ghi chú:  Ngày thứ bảy 20/12/2014, bắt đầu từ 9:30 sáng, Thầy Thích Chánh Trí sẽ hướng dẫn một ngày tu học. Chương trình gồm: Lễ Phật, Thiền tọa, Tụng kinh, Pháp thoại, Thọ trai trong chánh niệm, Thiền buông thư và Pháp đàm.

 

Kính mời Quý Phật tử và gia đình tham dự