header image

All posts in August, 2014

Ngày 17 tháng 8 năm 2014 chùa Việt Nam Boston đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan.

Đại lễ năm nay được sự hiện diện chứng minh của Thượng tọa Thích Viên Trí, giáo thọ sư Trung Tâm Phật Giáo chùa Việt Nam, Houston, Texas.

Đại đức Thích Trung Chiếu, Sư cô Thích  Nữ Như Tấn Sư cô Thích Nữ Huệ Ý, cùng hơn 400 đồng hương Phật tử tham dự.

Trong pháp thoại, Thượng Tọa Viên Trí đã nhắc nhở những người con phải làm ngay những hành động báo ơn đáp nghĩa thiết thực cho cha mẹ mình.

Thầy cũng đã kể vài mẫu chuyện có thật trong xã hội Mỹ để minh họa cụ thể cách báo hiếu cha mẹ trong thời hiện tại.

Sau đây mà một vài hình ảnh đại lễ.

Kính mời quý vị xem nhiều hình ảnh Vu Lan hơn trong mục Hình ảnh sinh hoạt. click vào đây

http://chuavietnamboston.com/dai-le-vu-lan-2014/

Kính mời quý vị xem những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan năm 2014 tại chùa Việt Nam Boston.

Click vào link này:  111111-show0.mp4

Chân thành cảm ơn anh Minh, người đã chụp và làm video này.