header image

All posts in April, 2014

Boston Shines last year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa Việt Nam kính mời tất cả quý vị, đặc biệt anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật tử Liên Hoa

đến tham dự ngày Vệ sinh Hàng Xóm. Đây là ngày chúng ta cùng nhau quét dọn cho thành phố chúng ta sạch đẹp.

Đây cũng là nét đẹp truyền thống của cộng đồng Việt Nam chúng ta mà hằng năm đều được những người bạn Mỹ tổ chức và hỗ trợ.

Thời gian: 10 am: cà phê, phân phát dụng cụ và bắt đầu dọn dẹp

11:30 am: Ăn trưa với Domino’s pizza và những món ăn Việt hấp dẫn

Địa điểm: Chùa Việt Nam, 68 Bradeen street, Roslindale, Ma 02131.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự.

Chùa Việt Nam

Boston Shines, Spring Clean Up

THƯ MỜI

Chùa Việt nam trân trọng kính mời Quý Đạo hữu và đồng hương đến tham dự

NGÀY CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VÀ ĐẠO PHÁP

được CHÙA VIỆT NAM – ROSLINDALE

tổ chức lúc 11 giờ ngày Chủ Nhật 27 tháng 4 năm 2014

dưới sự chứng minh, chủ lễ và pháp thoại của

Đại Đức THÍCH CHÁNH TRÍ

 

Chương trình

                          11 giờ 00   Chuông trống Bát Nhã – Cung nghinh Chư Tăng Ni

                                             Phút nhập Từ Bi Quán

                                             Niệm hương – Đồng ca Trầm hương đốt

                                             Đồng tụng Kinh Phổ Môn

                                             Tự Quy – Hồi hướng

                                             Pháp thoại của Thầy Chủ lễ

                                             Lời cảm tạ của Ban Tổ chức

                                             Cúng linh các anh hùng vị quốc vong thân, đồng bào tử                                                                                                                                  nạn.

                                             Thọ trai

                          2  giờ 00     Hoàn mãn

 

Ghi chú:            Ngày thứ bảy 19.4.2014 Đại Đức Thích Chánh Trí sẽ hướng dẫn một Ngày tu học, từ 9:30am – 4:30pm. Chương trình gồm: Lễ Phật, Ngồi Thiền, Tụng kinh, Pháp thoại, Thọ trai, Pháp đàm.

                                                            Kính mời Quý Đạo hữu tham dự.

 
Đốt thân hiến cúng đạo- đời
Nhúm tro để lại thay lời pháp vương
Ngã buồn rơi rụng muôn phương
Chân còn đứng thẳng chẳng vương hai đầu
Khói lam thong thả trụ  đâu
Ánh hồng trí huệ bắc cầu pháp thân
Hương lòng nguyện gởi tứ ân
Đạo- đời một ngả xa gần cùng thông
Chút duyên bỏ lại giữa dòng
Nhang tàn lặng lẽ bụi hồng là chi…
                                   HẠNH ĐỨC