header image

All posts in December, 2013

CHÙA VIỆT NAM 

Trân trọng kính mời Quý Phật tử, đặc biệt các gia chủ có thân bằng quyến thuộc quá cố đang thờ tại chùa và Quý Đồng hương đến tham dự:

LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ và HIỆP KỴ CHƯ HƯƠNG LINH THỜ TẠI CHÙA

được tổ chức vào lúc 11 giờ ngày Chủ Nhật 22 tháng 12 năm 2013 (nhằm ngày 20 tháng 11 năm Quý Tỵ)

dưới sự hướng dẫn của Thầy Chánh Trí, với chương trình như sau:

 

10:30 giờ          Phật tử vân tập

11:00 giờ          Chuông trống Bát Nhã – Cung nghinh Chư Tăng

Niệm hương – Đồng ca : Trầm hương đốt

Tụng kinh A Di Đà

Dâng sớ cầu siêu

Tự Quy – Hồi hướng

12: 00 giờ           Pháp thoại của Thầy Chủ Lễ

1: 00   giờ              Cúng cơm chư hương linh

2: 30  giờ                 Hoàn mãn

Ghi chú: Ngày Thứ Bảy 21.12. 2013, từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều sẽ có ngày tu học

Chương trình có Thiền tọa, Lễ Phật, Tụng kinh, Pháp thoại và Pháp đàm.

 Trân trọng kính mời Quý Đạo hữu và gia đình tham dự.

Đạo tràng tu học Chùa Việt Nam kính mời

HÀNH ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM ĐÚNG ĐẮN

(CHÁNH NGHIỆP VÀ CHÁNH MẠNG)

Giải thích từ ngữ:

a)    Nghiệp: hành động cố ý, hành vi có chủ ý, tạo tác qua 6 giác quan và 3 cửa thân miệng và ý.

b)    Mạng: nuôi sống thân mạng, công việc làm ăn, nghề nghiệp.

c)    Chánh: đúng lẻ phải, phù hợp chân lý và lợi ích người và vật. Chánh nghĩa là tuân theo pháp luật, nguyên tắc đạo đức xã hội, hợp tình hợp lý, đem đến an vui hạnh phúc cho mình cho người, đời này đời sau.

Định nghĩa nội dung:

 1. Chánh nghiệp là những hành động cố ý mang lại an vui cho mình cho người. Đó chính là 5 giới, là 10 thiện, là những hành động thiện lành tốt đẹp trong cuộc đời.
 2. Chánh mạng là nuôi sống thân mạng bằng nghề nghiệp đúng đắn. Đức Phật nói người cư sĩ không làm các nghề sau: bán rượu, buôn người, buôn bán ma túy thuốc phiện, vũ khí và các chất độc hại, không làm nghề bán thịt, mổ gia súc.

Quán chiếu:

 1. Liệt kê những chánh nghiệp của ta: Giữ năm giới, hiền từ trung hiếu với cha mẹ bà con, yêu thương vợ chồng con cái, bố thí cúng dường, giúp đở người nghèo, nói lời ái ngữ, suy nghĩ tích cực về người khác, hy sinh cho con cái.
 2. Liệt kê những những nghề nghiệp chân chánh làm: giáo viên, kỹ sư, y tá, dược sĩ, bác sĩ, công nhân văn phòng, cắt cỏ, hút bụi, cleaner, thợ mộc, thợ hàn, thợ móng tay, thợ kim hoàn.
 3. Nhìn lại những hành động (nghiệp) mình đã và đang làm coi có đáp ứng 3 tiêu chí chân chánh chưa? Đó là tiêu chí lẽ phải, chân lý và lợi ích.
 4. Nhìn lại nghề nghiệp của mình đã làm và đang làm có vi phạm 5 giới và 3 tiêu chí đúng đắn không? Đó là pháp luật, đạo đức và an lạc.
 5. Những thuận lợi an vui mà ta hưởng hôm nay do đâu mà có? Chắc chắn đến từ những hành động đúng đắn mà ta đã và đang làm.
 6. Những khó khăn trở ngại mà ta đối diện hôm nay từ đâu mà ra? Có phải từ tà nghiệp, tà mạng không?

Câu hỏi:

 1. Việc làm vô ý, vô tình, không cố ý có đem lại quả báo không?
 2. Nghề mổ chuột, thử thuốc trên cơ thể loài vật, nghề đấm bóc võ đài, nghề săn bắn, chài lưới có phải là chánh mạng không?
 3. Nên thay đổi nghề sau khi biết mình đang phạm vào chánh mạng không?
 4. Làm gì khi mình đã tạo ra tà nghiệp?

Kết luận:

 1. Không có hành động nhỏ, chỉ có trái tim nhỏ, tâm niệm nhỏ. Cho nên cẩn thận trong mọi hành động vì đó sẽ đem lại những kết quả tương ứng, cái mà chúng ta gọi là nghiệp báo.
 2. Không có việc làm thấp kém chỉ có suy nghĩ thấp kém. Không có nghề thấp hèn, chỉ có con người thiếu đạo đức. Cho nên, trong đạo Phật, nghề nghiệp không tạo địa vị, thanh thế, uy tín. Đạo đức nghề nghiệp mới khẳng định giá trị con người.
 3. Sau khi học chánh nghiệp và chánh mạng, chúng ta nguyện cẩn trọng trong hành động, thận trọng trong việc làm.
 4. Hãy tiếp tục làm nhiều hơn nữa những hành động mang lại hạnh phúc cho mình cho người thân.
 5. Hãy nhiệt tâm hơn nữa với công việc mình đang làm để thành công trong cuộc sống, an vui trong tâm hồn.
 6. Một lời khuyên quan trọng khi thực tập chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là: hành trì năm giới, giữ gìn đạo đức và tuân theo pháp luật.

 

 

HÀNH ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM ĐÚNG ĐẮN

(CHÁNH NGHIỆP VÀ CHÁNH MẠNG)

Giải thích từ ngữ:

a)    Nghiệp: hành động cố ý, hành vi có chủ ý, tạo tác qua 6 giác quan và 3 cửa thân miệng và ý.

b)    Mạng: nuôi sống thân mạng, công việc làm ăn, nghề nghiệp

c)    Chánh: đúng lẻ phải, phù hợp chân lý và lợi ích người và vật. Chánh nghĩa là tuân theo pháp luật, nguyên tắc đạo đức xã hội, hợp tình hợp lý, đem đến an vui hạnh phúc cho mình cho người, đời này đời sau.

Định nghĩa nội dung:

 1. Chánh nghiệp là những hành động cố ý mang lại an vui cho mình cho người. Đó chính là 5 giới, là 10 thiện, là những hành động thiện lành tốt đẹp trong cuộc đời.
 2. Chánh mạng là nuôi sống thân mạng bằng nghề nghiệp đúng đắn. Đức Phật nói người cư sĩ không làm các nghề sau: bán rượu, buôn người, buôn bán ma túy thuốc phiện, vũ khí và các chất độc hại, không làm nghề bán thịt, mổ gia súc.

Quán chiếu:

 1. Liệt kê những chánh nghiệp của ta: Giữ năm giới, hiền từ trung hiếu với cha mẹ bà con, yêu thương vợ chồng con cái, bố thí cúng dường, giúp đở người nghèo, nói lời ái ngữ, suy nghĩ tích cực về người khác, hy sinh cho con cái.
 2. Liệt kê những những nghề nghiệp chân chánh làm: giáo viên, kỹ sư, y tá, dược sĩ, bác sĩ, công nhân văn phòng, cắt cỏ, hút bụi, cleaner, thợ mộc, thợ hàn, thợ móng tay, thợ kim hoàn.
 3. Nhìn lại những hành động (nghiệp) mình đã và đang làm coi có đáp ứng 3 tiêu chí chân chánh chưa? Đó là tiêu chí lẽ phải, chân lý và lợi ích.
 4. Nhìn lại nghề nghiệp của mình đã làm và đang làm có vi phạm 5 giới và 3 tiêu chí đúng đắn không? Đó là pháp luật, đạo đức và an lạc.
 5. Những thuận lợi an vui mà ta hưởng hôm nay do đâu mà có? Chắc chắn đến từ những hành động đúng đắn mà ta đã và đang làm.
 6. Những khó khăn trở ngại mà ta đối diện hôm nay từ đâu mà ra? Có phải từ tà nghiệp, tà mạng không?

Câu hỏi:

 1. Việc làm vô ý, vô tình, không cố ý có đem lại quả báo không?
 2. Nghề mổ chuột, thử thuốc trên cơ thể loài vật, nghề đấm bóc võ đài, nghề săn bắn, chài lưới có phải là chánh mạng không?
 3. Nên thay đổi nghề sau khi biết mình đang phạm vào chánh mạng không?
 4. Làm gì khi mình đã tạo ra tà nghiệp?

Kết luận:

 1. Không có hành động nhỏ, chỉ có trái tim nhỏ, tâm niệm nhỏ. Cho nên cẩn thận trong mọi hành động vì đó sẽ đem lại những kết quả tương ứng, cái mà chúng ta gọi là nghiệp báo.
 2. Không có việc làm thấp kém chỉ có suy nghĩ thấp kém. Không có nghề thấp hèn, chỉ có con người thiếu đạo đức. Cho nên, trong đạo Phật, nghề nghiệp không tạo địa vị, thanh thế, uy tín. Đạo đức nghề nghiệp mới khẳng định giá trị con người.
 3. Sau khi học chánh nghiệp và chánh mạng, chúng ta nguyện cẩn trọng trong hành động, thận trọng trong việc làm.
 4. Hãy tiếp tục làm nhiều hơn nữa những hành động mang lại hạnh phúc cho mình cho người thân.
 5. Hãy nhiệt tâm hơn nữa với công việc mình đang làm để thành công trong cuộc sống, an vui trong tâm hồn.
 6. Một lời khuyên quan trọng khi thực tập chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là: hành trì năm giới, giữ gìn đạo đức và tuân theo pháp luật.

 

 

Thu lá vàng

Thu đi trên những lá vàng
Sợi buồn rơi rụng thời gian bên thềm
Trăm năm dệt áng mây mềm
Trôi vào miên viễn đâu tìm cội lai.
Thu đi nở đóa trang đài
Gió mơn cúc thắm nắng bày cõi mơ
Bên rèm trăng mộng lén chờ
Thi nhân chấp bút đề thơ tặng người.
Thu đi qua bến sông đời
Bên bồi bên lở chẳng vơi chút tình
Giữa giòng giọt nước mới tinh
Lắng trong gạn đục riêng mình lẻ loi.
                                 TƯỜNG VY
                                  Thansgiving 2013