header image

All posts in November, 2013

Ai ơi, chúng tôi cần hỗ trợ

Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính thưa quý vị,

Trước những đau thương mất mát do thiên tai bão lụt đã và đang diễn ra ở  quê hươngViệt Nam,

đặc biệt tại miền Trung, chùa Việt Nam phát động gây quỹ cứu trợ những người đồng hương đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Chương trình ủng hộ bắt đầu từ khi thông báo cho hết tháng 11 năm 2013.

Nơi nhận tịnh tài: bàn thủ quỹ chùa Việt Nam, hoặc liên lạc với đạo hữu Cường, thủ quỹ chùa.

Sau khi hết thời gian trên, toàn bộ số tiền góp được sẽ được chùa gởi về Việt Nam ủng hộ bà con đang gặp khổ nạn.

Kính thưa quý vị,

Một nắm khi đói bằng một gói khi no.

Đây là cơ hội để chúng ta thể hiện tấm lònng từ bi, xót thương trước những thân phận khổ đau, và thực tập pháp môn bố thí san sẻ.

Mong rằng chúng ta cùng nhau phát tâm góp phần ủng hộ để làm vơi bớt khổ đau của những đồng hương đang khốn khổ và vun bồi phúc đức cho mình.

Chùa Việt Nam kính thông báo và kêu gọi!

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Đào hoa khai, phiền não phai

 

Phiền não nhận chìm đã mấy lần
Thế còn mơ tưởng chuyện dần lân
Nụ môi hé  nở sen bờ giác
Tay búp trộm nâng đóa dục trần
Lý tánh nếm vừa giọt nước biển
Sự hành niệm rộng cánh rừng sân
Si mê bỏ đói vậy mà lặng
Nay ẵm mai bồng khéo khổ thân
                                   HẠNH ĐỨC