header image

All posts in July, 2013

TỨ CHÁNH CẦN

Diligence is the mother of good luck. Chăm chỉ là mẹ của may mắn.

Benjamin Franklin

 

Sau khi đã quán chiếu về thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã từ tứ niệm xứ rồi, người tu hành tiếp tục thực hiện bốn sự siêng năng chân chánh để làm chủ thân bất tịnh, để chuyển hóa khổ thọ, để cột tâm lại và để thể nhập tuệ giác vô ngã. Bốn sự siêng năng ấy là tứ chánh cần.

Tứ chánh cần: bốn phương pháp dùng phương tiện siêng năng mà đoạn ác tu thiện, dùng tâm tinh tấn siêng năng mà đoạn trừ tâm biếng nhác kiêu mạn.
(đọc tiếp…)

NĂM CÁI NHÌN CỦA BỒ TÁT QUAN ÂM

Bồ tát Quan Âm

Trong kinh Phổ Môn có 5 phương pháp nhìn – ngũ quán, và 5 phương pháp nói – ngũ âm. Đó là phương pháp thực tập mà Bồ tát Quán Âm đã làm. Nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu và thực tập theo ngũ quán ấy vào cuộc sống khi chúng ta hướng đến ngày vía Bồ tát Quan Âm.

Chân quán: Nhìn đúng sự thật, nhìn thân tâm này và thế giới xung quanh đúng như sự thật của nó. Vạn vật trong thế gian này đang chuyển biến không ngừng – sự thật vô thường. Tất cả không phải tồn tại duy nhất, không hề có cái gọi là tôi và của tôi – sự thật vô ngã. Vũ trụ này vốn giả tạm, bất toàn, giới hạn, bất tịnh, hư ảo, ảo ảnh hư không – sự thật khổ đau. Nhìn theo nguyên lý nhân quả nghiệp báo.
(đọc tiếp…)

Tôi cũng đã quên kể là sau khi gặt hái thành quả khả quan ở buổi cơm chay gây quỹ lần đầu tiên tại trường Boston Latin, Hội Phật giáo Massachusetts còn tổ chức thêm nhiều lần nữa khi việc xúc tiến tìm mua và ký kết giấy tờ ở ngôi nhà 68 đường Bradeen hiện tại đang tiến hành.
20130724-182555.jpg

(đọc tiếp…)

 

CHIỀU BÍCH NHAM
Bích Nham dìu dặt chiều tàn
Thơm hương nắng nhạt sương đan bóng hình
Không gian lắng đọng tâm tình
Chim kêu tỉnh giấc nguyên mình còn đây
Thiền đường núp bóng hàng cây
Mái xuôi đo đỏ ửng mây lưng trời
Hồi chuông nhịp mõ kinh mơi
Cỏ cây gió quyện ngàn lời chưa phai
Trăng non nữa mảnh tỉnh say
Trôi qua vườn Bụt hạnh Ngài còn vương
Lửa phiền não nổi bên đường
Khéo mà chuyển hóa cát tường thông dung
Vườn rau nuôi lớn chí hùng
Bát cơm điền phước duyên vun ngược dòng
Thảnh thơi tà áo nâu sòng
Hương đời nguyện giữ , hương lòng hiến tha
Giúp người áo trắng phong ba
Vững chân hạnh phúc chiều tà bình an
Rừng hoa gột rửa bụi trần
Suối reo tiếng ngọc đưa tâm hiện tiền
Sen môi đỡ nhẹ gót thiền
Tiếng chuông hơi thở tùy duyên độ đời
Đã về đã tới nhà rồi
Ngàn năm mây bạc nổi trôi ngại gì.
                      HẠNH ĐỨC

TỨ NIỆM XỨ – BỐN ĐỐI TƯỢNG ĐỂ QUÁN CHIẾU

Nói đến đạo đế là nói đến phương pháp thực tập, cách thức áp dụng các kỷ thuật khác nhau vào đời sống để chuyển hóa khổ và nguyên nhân của khổ, để gặt hái những niềm vui chân thật của diệt đế.

Ý thức rằng thực tập đạo đế bằng cách áp dụng ba kỷ thuật căn bản: thu thúc sáu căn (giới), phát huy chánh niệm tỉnh giác (định) và phát hiện và sống với tuệ giác (tuệ).

Nhắc lại nội dung của đạo đế là 37 phương pháp thực tập, được chia ra thành các nhóm sau: 4 đối tượng quán chiếu (tứ niệm xứ), 4 sự chuyên cần chân thật (tứ chánh cần), 4 yếu tố đầy đủ như ý muốn (tứ như ý túc) năm yếu tố căn bản (ngũ căn), năm sức mạnh (ngũ lực), 7 yếu tố hỗ trợ phát sinh tuệ giác (thất giác chi), 8 phương pháp thực tập chân thật (bát chánh đạo).

Hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào nội dung đầu tiên của tứ đế: quán chiếu về 4 đối tượng mà từ đó phát sinh tuệ giác: tứ niệm xứ.

Tứ niệm xứ: bốn chỗ mà hành giả ghi nhớ không quên, ghi nhớ thường trực, gắn tâm trí của mình vào chúng, bốn chỗ đặt để sự tưởng niệm của mình vào. Bốn chỗ ấy là: thân thể (thân), cảm thọ của cơ thể (thọ), tâm và các đối tượng khác ngoài 3 đối tượng trước kia (pháp).

Đặt tâm trí vào bốn đối tượng ấy một cách khách quan để nhận rõ bản chất của chúng. Đó là bản chất vô thường vô ngã và khổ đau của nó. Nhờ thấy rõ bản chất ấy mà buông bỏ những tham đắm, cố chấp, sân giận, si mê. Đặc biệt nhờ thấy rõ bản chất mà nỗ lực làm chủ thân tâm này.

Niệm về thân gồm 4 điều sau đây:

– Quán chiếu thân không sạch để đối trị tham dục vào sắc đẹp, đối trị dính mắc thân mình.

– Niệm về hơi thở để tập trung tâm lại, để gom tâm lại một chỗ, để làm vững chắc chánh niệm.

– Niệm về 4 yếu tố cấu tạo (đất nước gió lửa) thân này để ý thức vô thường, khổ vô ngã.

– Chú ý các cử động khi đi đứng nằm ngồi để rèn luyện khả năng tập trung tâm trí khi hành động, di chuyển và đứng yên.

Niệm về cảm thọ gồm có sự ý thức về những cảm thọ của cơ thể vật lý. Những cảm thọ ấy gồm có 3: cảm giác an lạc (lạc thọ), cảm giác không an lạc (khổ thọ) và cảm giác trung tính (xả thọ). Những cảm giác ấy có đến có đi và không báo trước cho chúng ta. Vì thế nó không phải là của ta, nó không là ta. đồng hóa nó là ta là của ta, đó là nguyên nhân khiến ta khổ, lo lắng, bất an.

Niệm về tâm để thấy rõ tâm ấy sanh diệt liên tục không ngừng, để thấy nhận ra rằng tâm chỉ nhận biết một cảnh duy nhất trong một khoảng thời gian nhất định, để thấy rõ tâm ấy máy động như con khỉ con vượn, như đứa trẻ không yên. Sau khi thấy như vậy rồi thì nỗ lực cột tâm lại trên một đối tượng mà thôi để phát sinh định.

Niệm về tâm còn là phương pháp thực tập nhận diện những tâm lý (tiêu cực hay tích cực) phát sinh: khi tâm tham nổi dậy, biết tâm tham nổi lên.

Niệm về Pháp là quán chiếu những hiện tượng sự vật bên trong thân cũng như bên ngoài thân vốn vô ngã, không phải ta và của ta. Các pháp khi đủ yếu tố thì hình thành, xuất hiện, khi các yếu tố ấy tan rã thì pháp biến mất. Thế thôi. Kinh Tứ niệm xứ dạy pháp tùy quán là quán chiếu về ngũ triền cái (tham dục, sân hận, hôn trầm thùy miên, hoài nghi và trạo hối), ngũ thủ uẩn, lục nhập, thất giác chi và tứ thánh đế.

Kết luận

Bí kíp của tứ niệm xứ là nhìn 4 đối tượng thân thọ tâm pháp một cách khách quan. Khi nhìn khách quan bằng sự ghi nhớ cho liên tục thì định phát sanh.

Nhờ định tâm ấy mà tuệ giác phát khởi để thấy rõ bản chất của 4 đối tượng ấy. Sau khi thấy rõ bản chất thực sự của chúng, vẫn đề tiếp theo và cuối cùng là ta có đủ dũng lực, kiên định và lập trường để sống với tuệ giác ấy hay không.

Nếu ta sống theo tuệ giác ấy thì khổ đế bị diệt trừ, khổ tập bị cắt đứt và đạo quả được chứng đạt.

Hãy thực tập một trong 4 đối tượng ấy ngay trong tuần này.

« Older Entries