Tóm tắt pháp thoại ngày tu học, thứ bảy March 16, 2013

QUÁN CHIỂU VỀ NỖI KHỔ CỦA SỰ CHẾT – TỬ KHỔ

Một hơi thở ra không trở vào lại thì thân này đây đã đồng tro đất. Văn Thủy Sám

20130318-204508.jpg

  1. Định nghĩa chết là gì? Thọ mạng chấm dứt, sinh mạng kết thúc, tim ngừng đập, não ngừng hoạt động. Ba thứ thọ mạng, noãn (thân nhiệt) và thần thức (tâm) tan biến khiến cơ thể hư hoại, tứ đại phân ly, ngũ ấm tách rời nhau.
  2. Phân loại các loại chết: 3 loại chính: thọ mạng đã hết, nghiệp lực chấm dứt và ngoại duyên tác động.
  3. Ngoài ra kinh Dược Sư nói 9 cái chết ngang trái: bịnh không có thuốc để uống, pháp luật hành hình, quỷ qoái đoạt tinh khí, lửa đốt, nước chìm, thú dữ ăn thịt, rơi vực sâu, trúng độc và bị trù ếm, đói khát khốn khổ.
  4. Năm tướng nỗi khổ khi chết theo Du già sư địa luận: xa lìa của cải vật chất, bạn bè, quyến thuộc, tự thân và chịu đựng nỗi buồn khổ nặng nề lúc mạng chung.

Đau lòng tử biệt sinh ly

Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên – kiều 617-18

Bài hát Kiếp nhân sinh, Thanh Thúy: http://www.youtube.com/watch?v=NSsj2SayNe8

  1. Bản chất của cái chết: kết thúc một giai đoạn sống, để mở đầu một giai đoạn sống khác. Chết là điều hiển nhiên, bình thường của sự vận hành vũ trụ sanh diệt diệt sanh. Chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất thần ập đến, chẳng báo trước, không chờ đợi, không mặc cả đổi chác, không bỏ sót một ai.
  2. Tại sao chết? vì thọ mạng đã hết, vì thân nhiệt tan biến và sức mạng của nghiệp đã đến thời chấm dứt, hoặc cả ba thứ này kết hợp với nhau. Ví dụ tim đèn, dầu đèn và ngọn gió.
  3. Tiến trình cái chết như thế nào? Xét theo cách chết an lành là thọ mạng đã hết hoặc nghiệp lực đã cạn thì bốn đại bắt đầu tân rã với địa đại, thủy, hỏa, phong. Sau đó hơi ấm từ từ tan biến cho đến lúc lạnh hẳn. Nếu tái sinh trong lục đạo thì trải qua 47 ngày với thân xác trung ấm; nếu sinh về tịnh độ thì ra đi ngay lập tức.
  4. Chết đi về đâu? Tùy theo thiện nghiệp hay ác nghiệp mà mình đã làm sẽ dẫn dắt mình đi về chỗ đó, hoặc là sáu đường nhân thiên a tu la địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc sinh về tịnh độ của chư Phật.

Chân trời mặt bể lênh đênh

Nắm xương biết gởi tử sinh chốn nào? Kiều 2067-8

  1. Quán chiếu về cái chết:

Sống gởi thác về; thác là thể phách, còn là tinh anh

a) Là điều chắc chắn sẽ đến, không thể tránh khỏi, không nên mù mờ. Chết là quy trình, là luật tất yếu của cuộc sống. Nên đối diện quan sát hơn là lãng tránh.

b) Mong ước chết trong an lành, không nằm vào những loại chết ngang trái. Đó là mong ước chánh đáng, nên mong như thế, nên ước như vậy.

c) Tâm lý sợ chết: đó là tâm lý chung, cả một số người chưa tu tập và đang tu tập. Nhiều người miệng nói không sợ chết nhưng không dám nghe về chuyện chết, lãng tránh, và khi bịnh tật lại vô cùng lo sầu. Sợ hãi lo âu vì quá luyến tiếc cuộc sống, vì mù mịt tương lai, vì hiện tại chưa có lối đi, và vì chưa tin tưởng vào con đường mình đang đi. Sợ chết còn bởi vì chưa hiểu đạo lý vô thường, cuộc sống còn nhiều bám víu. Sợ chết bời vì tham sống. Hãy một lần tự hỏi lòng mình.

Chỉ có những kẻ không sợ chết là đáng sống và những người chết xứng đáng là những người không trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm – tổng thống 26 Roosevelt

d) Nghi vấn chết về đâu? Hãy tự hỏi mình câu hỏi này? Nếu thực tập 5 giới ta chắc chắn tái sinh làm người.

e) Chuẩn bị tâm lý và lương thực cho cái chết: tâm hòa bình tỉnh lặng là thiết yếu cho giờ phút lâm chung; tư lương duy nhất là thiện nghiệp, công đức và trí tuệ.

Vui thay, bạn lúc cần!
Vui thay, sống biết đủ,
Vui thay, chết có đức!
Vui thay, mọi khổ đoạn. pháp cú 331

f) Xác định cảnh giới tái sinh: hãy chọn cho mình cảnh giới tái sinh trong kiếp tiếp theo. Cảnh giới tịnh độ là một sự lựa chọn thông minh. Trần gian này cũng là một sự lựa chọn dũng cảm và tinh tấn.

g) Câu chuyện hậu sự: đầy đủ nghi thức cổ truyền, cần sự hộ niệm và nhắc nhở của chư Tăng Ni, đừng coi trọng quá vào ngày giờ, tiết kiệm chi phí mai táng để dùng chí phí ấy tạo phước cho người đã mất.

Chết là một tiến trình tất yếu, là một phần của sự sống. Hãy quán chiếu, chấp nhận và chuẩn bị những yếu tố tinh thần cần thiết để đối diện giờ phút lâm chung.

Ai hiểu biết về cái chết sâu sắc chừng nào thì nỗ lực sống ý nghĩa chừng ấy. Quán chiếu về cái chết giúp ta sống đẹp hơn, vui hơn và lợi ích hơn.

Hổ chết để da, người ta chết để tiếng: tiếng nhân nghĩa, công đức, tình thương, tiếng nhẫn nhục, tiếng cảm thông

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.