header image

All posts in March, 2013

DŨNG KHÍ LINH THIÊNG

“Cuộc đời có đó lại không

Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi.”

(đọc tiếp…)

GÁNH TÌNH TRONG BÃO TUYẾT
Tội chưa chú sóc vườn nhà
Trời đang bão tuyết lội ra phong trần
Đầu rào lần đến nghỉ chân
Mặc cho thế sự xoay vần đến đâu!

(đọc tiếp…)

KINH CHIỀU – LỐI VỀ CỦA NHỮNG HỒN MÊ

“Kinh điển lưu truyền tám vạn tư

Học hành không thiếu cũng không dư” – Hòa thượng Phước Huệ
(đọc tiếp…)

LẦN ĐẦU DỰ NGÀY TU HỌC

Ngày 16 tháng 3 năm 2013, lần đầu tiên tôi tham dự ngày tu học ”Quán Chiếu Cái Chết” tại chùa Việt Nam Boston do thầy Thích Chánh Trí hướng dẫn. (đọc tiếp…)

DIỆU ĐẾ THỨ HAI: SỰ THẬT VỀ NGUỒN GỐC KHỔ ĐAU

Như cây bị chặt đốn,
Gốc nó chưa nhổ lên
Ái tùy miên chưa nhổ,
Khổ này vẫn sanh hoài. (Pháp Cú, 338) (đọc tiếp…)

« Older Entries