header image

Ban Hộ Trì

Ban Hộ Trì chùa Việt Nam kính chào quý vị!

Ban Hộ Trì đại diện cho toàn thể Phật tử chùa Việt Nam trước pháp luật Hoa Kỳ.

Chúng tôi cũng thay mặt quý Phật tử kết hợp với vị Thầy hướng dẫn để tổ chức và điều hành công việc tại chùa Việt Nam.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của quý vị trong thời gian qua.

Quý vị đã nhiệt tình cùng chúng tôi đóng góp tịnh tâm và tịnh tài xây dựng đạo tràng tu học chùa Việt Nam trang nghiêm thanh tịnh.

Chúng tôi mong quý vị tiếp tục hỗ trợ chùa nhiều hơn nữa trong thời gian tới để ngôi nhà tâm linh của chúng ta hoàn thiện hơn.

Chúng tôi hoan hỷ ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của quý vị với mục đích duy trì và phát triển ngôi chùa chung ngày càng ấm cúng hơn.

Trân trọng cảm ơn quý vị!

Thay mặt Ban Hộ Trì

Tỳ Kheo Thích Chánh Trí